Instalacje wodne i kanalizacyjne

Wykonujemy instalacje (remonty, wymiana, inwestycje) zimnej i ciepłej wody metodą tradycyjną (rury stalowe ocynkowane) oraz najnowocześniejszymi metodami i materiałami z polibutylenu i rurami miedzianymi w systemach: Ekoplastik, Aquatherm, Vanguard, Genova, Virsbo, Hepworth. Wybór technologii i materiałów zależy od klienta oraz wielu czynników, m.in.:

Instalacje stalowe

Z rur i kształtek z polipropylenu łączonych przez zgrzewanie wykonujemy instalacje wody zimnej, a także instalacje wody ciepłej i centralnego ogrzewania. Charakteryzują się one dużą odpornością chemiczną, gładkością powierzchni wewnętrznych i małą przewodnością cieplną. Instalacje z polipropylenu wykonujemy technologiami Aquatherm pracującą w systemie fusiotherm oraz Ekoplastik.

Instalacje z polibutylenu

Z polibutylenu stosujemy kształtki i rury firmy Vanguard Plastic Inc. Rury z kształtkami łączymi albo przez zgrzewanie, albo poprzez połączenie zaciskowe (failsafe). System Vanguard uzyskał atesty wszystkich organizacji normatywnych w USA, Kanadzie i w Polsce. Posiada także atest Państwowego Zakładu Higieny. Rury i kształtki firmy Vanguard to nowoczesny i wysoce ekonomiczny system instalacji dla domów jedno i wielorodzinnych, letniskowych, rezydencji, obiektów użyteczności publicznej, a także obiektów przemysłowych. Niezwykle korzystny dla wykonania remontów, wymiany instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody w budownictwie mieszkaniowym. Ceny rury i kształtek są konkurencyjne w porównaniu do innych materiałów dostępnych na naszym rynku. Istotną zaletą rur z polibutylenu jest ich elastyczność i łatwość montażu. Ponadto są odporne na wysokie temperatury, korozję i czynniki chemiczne.

Rury miedziane

Wykonywanie przez nas instalacje z rur miedzianych zawierają czystą miedź w ilości 99.9%. Połączenie rur miedzianych łączonych kielichowo pracujących w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach centralnego ogrzewania i gazowych wykonujemy przez lutowanie.

System Genova

Idealnym rozwiązaniem dla uzyskania czystej i zdrowej wody jest zastosowanie systemu Genova. Łączenie rur z kształtkami polega na klejeniu obu elementów specjalnym klejem. Istnieje także możliwość połączeń systemu Genova z rurami stalowymi. Jest także możliwość bardzo prostego łączenia rur z tworzywa sztucznego z bateriami i armaturą sanitarną czerpalną.

Instalacje z polietylenu usieciowionego

Wykonujemy instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania z polietylenu usieciowionego (PEX). Ze względu na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe (ciśnienia i temperatury) oraz eksploatacyjne rury Virsbo-PEX znalazły bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Dotyczy to zarówno budownictwa nowego jak i budynków remontowanych. Można wykonać z nich instalacje wewnętrzne wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Do podstawowych zalet rur Virsbo-PEX należy:

Metoda Hepworth

Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody metodą Hepworth Building Products umożliwia dalsze rozwijanie możliwośći w planowaniu i instalowaniu układów wodociągowych. Podatność rury w połączeniu z długością zwoju i gwarantowaną jakością połączeń umożliwia wykonanie instalacji przy użyciu mniejszej ilości złączek oraz zminimalizowaniu kosztów systemu. Korzyści ze stosowania rur Hepworth (Hep2O) są następujące: